6 marzo 2019 – Premio Tina Anselmi, Sala Archiginnasio